MASSAGE

Med massage vill terapeuten, med olika tekniker försöka främja och lugna olika vävnaders funktion. Det finns olika typer av massage, bl.a. klassisk massage, idrottsmassage och mobiliserande massage. Tekniker som används är bl.a. töjningar, strykningar, tryck, pressningar, klappningar i olika riktningar och rytm. Massagen har flera effekter bl.a. ökad ämnesomsättning i vävnaderna vilket leder till avslappning och lindring av smärtor.