Radial Shockwave Therapy

Radial Shockwave Therapy (Stötvågsbehandling)

Stötvågsbehandling har utvecklats till en behandlingsform för muskel- och senbesvär från att på 1980-talet ha använts som en ickeoperativ behandling av gall- och njurstenar. Behandlingsformen har använts för muskel- och senfästen, slemsäcksinflammationer sedan mitten av 1990-talet och då främst inom toppidrott. Idag finns behandlingsformen tillgänglig för vems om helst med besvär.

Tack vare goda erfarenheter kan stötvågsbehandling användas som alternativ till kortison och operation i följande besvär:

  • senfästesinflammationer i axel
  • kalkaxel
  • tennis- och golfarmbåge
  • hälseneinflammation
  • hälsporre (plantar fasciit)
  • löparknä
  • hopparknä
  • Slemsäcksinflammation (bursit i höft och vrist)
  • Benhinneinflammation
  • Stressfraktur