Handskar

Handskarna är en av våra mest unika
produkter. De hijälper påfallande många
som har värk i händena, exempelvis vid
reumatisk värk, eller den som ständigt
fryser orn fingrarna. Back on Track-effekten
inriebär att kroppens egen värme
áterreflekteras.
De ar tunna och smidiga och kan även
användas med en annan handske utanpå.

33,99 €