Ryggbälte med stöd

Ryggbältet med stöd har samma fina
egenskaper och funktion som vårt andra
ryggbälte. Skillnaden är att det här bältet är
bredare och ger ett kraftigare stöd.
Det ger mer stöd till ryggen genom att man
trycker in buken, vilket avlastar kotpelaren.
Omkretsen är justerbar med kardborrlås.
För att skapa optimal hudkontakt, finns det
baktill iryggskyddet en mjuk och löstagbar
läggspadd. För att skapa optimal
hudkontakt finns det baktill i skyddet en
mjuk och löstagbar iläggspadd. Den
fyller ut luftspalterna som bildas vid
yggkotpelaren. Effekten finns ändå
kvar eftersom hela bältet innehåller
den keramiska textilen.

71,99 €